A lire

L'Abbé Bastin

par Guy Lejoly


Lu Pasquèye do p'tit Sèrvâ

(chant traditionnel "turc" (faymonvillois))

 

Rèpleû

Oh way,vîve nosse payis,
Vîve lu Turquèye èt l'tombe du m'bon vî pére !
Oh way, vîve nosse payis !
Vîve nos bâcèles èt tos mès bons amis ! (bis)

I

Nu m'prind-i nin l'aûte fèye
One fâmeûse bièstrèye ?
Tot sèwaant m'idèye
Dju qwite Faymonvèye
Dj'arive à stâtion
Et l'vapeûr, po d'bon,
Mu hétche èn-amont,
Duvins on wagon

II

Tot f'sant qu'on 'n-ala,
V'là on côp d'hufla
Qu'annonce quu Sèrvâs
Esteût sol tèra.
Du m'oye kuhufler,
N'èsteût-ce nin afronté ?
Mi come ètrandgîr
On m'deût rèspècter.

III

On qwârt d'eûre après
A?e??? Ci grossîr huflèt
Annonce à Ton'lèt
Quu dj'èsteû tot près
Dju boute lu tièsse ffoû
Tot criyant : "Tot doû !
Ca si vos f'séz l'fou,
Dj'è r'va, dju m'fout d'vous !"

IV

Arivé pus bas,
Ol bèle vèye du Spa
D'arèdge dju buva
Deûs' treûs bon hènas.
Mu corèdge èsteût
D'anôye fwèrt sutreût
Qwand qu'on-z-èst tot seû,
On d'vinreût croufieû.

V

Dj'arive à Martê,
Adon puis al Reid,
Frantchimont l'tchèstê
A pîd dè hotê.
Vo m'là v'ni à Theux,
Djuslinvèye tot dreût.
Sol neûr bo, dju creû,
Tél'mint n's-alîs reûd.

VI

Vo m'-l'(à) à Pèpinstèr !
Dju d'hinda al tère
Djoyeû, dj'n'èsteû wêre...
Mu coûr batéve fwèrt
Dj'arive à Moussèt,
Et puis so l'Croupèt.
Adré l'gros Nawê
Dj'va beûre on pèté.

VII

T'èstans bon ainsi
Dj'vou aler vèyî
Amon l'vî cinsî
Là qu' dj'èst-égadgî.
C'èst-à Drolivau
On tèra fwèrt haût,
Wisse qu'is v'lîs fer l'sot
Do bon p'tit Sèrvâs.

VIII

V'là, tot s'èspliquant,
L'cinsî barbotant
Mu dit qu'po dix frabcs
I wâdreût l'Bonjean !
Dju li a rèspondou :
"Vî Noyé l'poyou !
Pinse-tu quu dj'ssos fou ?
Dj'a plèce là quu dj'vou."

IX

"Tot dreût dj'èrîrè
Avou mès cossèts.
Puis dju l's-ècrâh'rè
Adon dj'lès r'vindrè."
Come fout dit, fout faît !
A pîd dè hotê
Dj'atrape lu convwè,
Dju r'vin sol hawê.

X

Et bin, mès amis,
Pusquu c'èst-ainsi
Tchantéz avou mi
Mu rèfrain chéri.
Ca, seûhîz bin sûrs,
Tot haût dju v'su l'djure :
"Dju n'-qwit'rè mây pus,
Mu vièdge, nin pus !"Accueil | Carte du site | S.I. | Faymonville | Hébergement/Restauration | Vie associative | Agenda | Galerie photos
Liens | Contactez-nous
PWebmaster